Άλλαξαν οι όροι μοριοδότησης καινοτομίας στα Σχέδια Βελτίωσης

Αλλαγές στα λεγόµενα «ατού» της µοριοδότησης µε περισσότερες επιλογές στην καινοτοµία και ευελιξία στο θέµα της τεκµηρίωσης της ίδιας συµµετοχής, συνοδεύουν την παράταση έως 5 Ιουνίου στις αιτήσεις των Σχεδίων Βελτίωσης. Τα δύο παραπάνω κριτήρια δίνουν 10,2 µόρια και θεωρούνται «ατού» καθώς είναι πόντοι που πολλοί τους κυνηγούν, αλλά λίγοι θα τους έχουν.

Μάλιστα, εφόσον οι ανοιχτοί κωδικοί για αιτήσεις έχουν ξεπεράσει τους 10.500 ενώ υπολογίζεται πως θα χωρέσουν γύρω στους 6.300 (χωρίς την υπερδέσµευση ποσού), όλο το ζουµί κρύβεται πλέον στη µοριοδότηση. Φυσικά µένει να φανεί πόσες θα είναι και οι οριστικοποιήσεις.

Αναλυτικότερα οι αλλαγές στα κριτήρια βαθµολογίας σύµφωνα µε την τροποποίηση της πρόσκλησης:

-Στην καινοτοµία εντάσσονται συστήµατα αισθητήρων για µετρήσεις παραµέτρων µικροκλίµατος, καλλιέργειας και εδάφους.

-Προστίθεται υποσηµείωση που αναφέρει: «Μπορεί η προµήθεια µιας µονάδας GPS να αφορά περισσότερες από µια επενδύσεις αρκεί η συγκεκριµένη µονάδα να προσαρµόζεται λειτουργικά στις επενδύσεις αυτές π.χ. η ίδια µονάδα GPS να προσαρµόζεται λειτουργικά στο ψεκαστικό και στον λιπασµατοδιανοµέα».

 -Για εξοπλισµό ο οποίος προσαρτάται σε τρακτέρ ή άλλες γεωργικές µηχανές και αποτελεί καινοτοµία, πρέπει να υπάρχουν διακριτές προσφορές ή διακριτές εγγραφές στην ίδια προσφορά ώστε να λαµβάνονται υπόψη τα ποσά που αφορούν τον εξοπλισµό. Σε περίπτωση που δεν είναι σαφής ο διαχωρισµός δεν λαµβάνεται υπόψη στη βαθµολόγηση του κριτηρίου. Απαιτείται η υποβολή τεχνικού φυλλαδίου (prospectus).

-Οι δονητές κορµού ή βραχιόνων και τα σύνθετα µηχανήµατα δόνησης µε σύστηµα περισυλλογής των καρπών θεωρούνται πλέον καινοτόµα ανεξάρτητα από τον τρόπο µε τον οποίο δυναµοδοτούνται από το τρακτέρ.

-Προστίθεται σηµείωση στα συστήµατα ηλεκτροστατικής φόρτισης σταγονιδίων ώστε να καλύπτονται και άλλες τεχνολογίες.

Τεκµηρίωση ιδιωτικής συµµετοχής

 Για την τεκµηρίωση της ιδιωτικής συµµετοχής υποβάλλεται βεβαίωση µέσου υπολοίπου για κάθε τραπεζικό λογαριασµό στον οποίο είναι δικαιούχος ο υποψήφιος.

Η περίοδος του µέσου υπολοίπου πρέπει να τελειώνει το νωρίτερο κατά τη συµπλήρωση του τριµήνου που προηγείται της ηµεροµηνίας κατάθεσης του αιτήµατος στήριξης. Κατά παρέκκλιση, οποιαδήποτε βεβαίωση µέσου υπολοίπου για κάθε τραπεζικό λογαριασµό που αφορά χρονική περίοδο που λήγει από την 31.12.2017 και µετά, γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών µηνών αλλά όχι µεγαλύτερη του έτους. Ως αποτέλεσµα δεν απαιτείται έκδοση νέας βεβαίωσης για να καλύψει την παράταση της υποβολής.

 

Πριμ για μία ομάδα μέσα σε συνεταιρισμό

Μόνο µία από τις Οµάδες Παραγωγών που βρίσκονται κάτω από την οµπρέλα συνεταιρισµών, θα µπορούν να κάνουν αίτηση στα Σχέδια Βελτίωσης σύµφωνα µε νέες διευκρινιστικές απαντήσεις των διαχειριστικών αρχών. Αυτό συµβαίνει καθώς οι οµάδες που υπάγονται σε συλλογικό σχήµα δεν έχουν δικό τους ΑΦΜ αλλά χρησιµοποιούν αυτό του συνεταιρισµού και όπως προκύπτει από τις διατάξεις δεν είναι δυνατή η υποβολή περισσοτέρων της µιας αίτησης καθώς γίνεται δεκτή µία αίτηση ανά ΑΦΜ. Στην περίπτωση αυτή µόνο µια οµάδα παραγωγών µπορεί να υποβάλει αίτηση ή συνολικά ο συνεταιρισµός µε την προϋπόθεσή ότι οι επενδύσεις γίνονται µε σκοπό τη βελτίωση συνολικά των επιδόσεων των εκµεταλλεύσεων των µελών του.

Ουσιαστικά λοιπόν το ίδιο φαίνεται να ισχύει και για το Μέτρο 9 «Σύσταση Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών», που επιδοτεί µε έως 100.000 ευρώ ετησίως συλλογικά σχήµατα. Όπως αναφέρεται στις διατάξεις του εν λόγω Μέτρου «Οι δικαιούχοι υποβάλλουν µόνο µία αίτηση στήριξης ανά ΑΦΜ». Οπότε και πάλι µόνο µία από τις οµάδες παραγωγών που προέκυψαν από «σπάσιµο» συνεταιρισµού θα µπορεί να ενταχθεί στο Μέτρο 9.

Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει στην Agrenda ο πολύπειρος γεωπόνος που ακολουθεί από κοντά τις εξελίξεις στο θέµα αυτό, Ντίνος Μπλιάτσιος ιδρυτής της συµβουλευτικής «Γεωργική Ανάπτυξη Α.Ε.». Εν τω µεταξύ, παράταση µέχρι τις 9 Ιουλίου πήραν οι αιτήσεις ενίσχυσης για το Μέτρο 9, γεγονός που σύµφωνα µε τον κ. Μπλιάτσιο οφείλεται και στο γεγονός πως το ενδιαφέρον δεν ήταν πολύ µεγάλο µέχρι τα µέσα Απριλίου. Εκτιµάται πως περίπου 100 συλλογικά σχήµατα θα κάνουν αίτηση ένταξης στο Μέτρο που έχει προϋπολογισµό 25 εκατ. ευρώ.

 

Βαθµολογούνται πλέον και τα νέα σχήµατα

Στο κριτήριο της βαθµολογίας «Η συσχέτιση του οικονοµικού µεγέθους του συλλογικού σχήµατος µε το ύψος των αιτούµενων επενδύσεων» προστίθεται διατύπωση προκειµένου να λαµβάνουν µέρος της σχετικής βαθµολογίας (το 50% αυτής) και τα νεοσύστατα συλλογικά σχήµατα.

Αρκεί η αναγνώριση για τις αιτήσεις

Για τις οµάδες και τις οργανώσεις παραγωγών (όχι όµως για τους αγροτικούς συνεταιρισµούς και τις ΚΟΙΝΣΕΠ) δεν απαιτείται πλέον η εγγραφή στο οικείο µητρώο παρά µόνο η αναγνώρισή τους ώστε να κάνουν αίτηση ενίσχυσης στα Σχέδια Βελτίωσης. Επιπλέον για τα υποψήφια συλλογικά σχήµατα η τριετία 2014, 2015, 2016 αντικαθίσταται από την τελευταία διαθέσιµη τριετία ως προς τους εγκεκριµένους διαθέσιµους ισολογισµούς ενώ µπορεί η ανωτέρω προσκόµιση να καλύπτεται από σχετική βεβαίωση ορκωτού λογιστή. Πηγή
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.

Κοινοποίηση