Ανάθεση στον ΕΛ.Γ.Α. της υλοποίησης του προγράμματος κρατικών οικονομικών ενισχύσεων

Αναθέτουμε στον ΕΛ.Γ.Α. την υλοποίηση μέτρων υπέρ των παραγωγών της χώρας που οι γεωργοκτηνοτροφικές τους εκμεταλλεύσεις ζημιώθηκαν από θεομηνίες (ανεμοστρόβιλους, κατολίσθηση, πλημμύρες) και δυσμενείς καιρικές συνθήκες (ανεμοθύελλες, υπερβολικές βροχοπτώσεις, χαλάζι, χιονοπτώσεις) κατά τη χρονική περίοδο Ιανουάριος Δεκέμβριος 2016.

Άρθρο 1
Δικαιολογητικά προγράμματος

Προκειμένου οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι να κριθούν δικαιούχοι ενισχύσεων θα πρέπει να ισχύουν τα αναγραφόμενα στις διατάξεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (κοινή υπουργική απόφαση αριθμ. 619/146296/29.12.16 ΦΕΚ Β’ 4562), όπως ισχύει και της παρούσας απόφασης. Ειδικότερα:

1. Αναφορικά με τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης, θα πρέπει να προσκομιστούν φωτοαντίγραφα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) του φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2015) και του αντίστοιχου Εκκαθαριστικού Σημειώματος, καθώς και φωτοαντίγραφο Ασφαλιστήριου Συμβολαίου έτους ζημιάς, εφόσον χρειάζεται.

2. Αντίστοιχα, για τα δικαιολογητικά της παραγράφου 4 του άρθρου 12 της κοινής υπουργικής απόφασης, για συνεταιρισμούς, ή γενικά εταιρείες με νομική προσωπικότητα, ομάδες κοινής εκμετάλλευσης κ.λπ. ζητείται το «μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών» (έντυπο Ε3) φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2015) ή η «Δήλωση Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων» (έντυπο Ν) φορολογικού έτους 2015 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2015), προκειμένου να ελεγχθούν τα εισοδήματα τους και ότι λειτουργούν τουλάχιστον ένα έτος με οικονομικά αποτελέσματα.

 1. Ειδικότερα, για τους επαγγελματίες αγρότες, απαιτείται επιπλέον φωτοαντίγραφο βεβαίωσης ΜΑΑΕ έτους ζημιάς, όπου αποδεικνύεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ενταγμένος στο Μητρώο ΑΑΕ, ως επαγγελματίας αγρότης.4. Για την παρούσα απόφαση ως εισόδημα αναφοράς καθορίζεται το ποσό των 15.000 ευρώ, όπως αυτό είχε καθοριστεί με την αριθμ. 316179/16061/26.11.2004 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

  5. Η αποκατάσταση των ζημιών, θα πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι 31.08.2020.

  Άρθρο 2
  Ισχύς απόφασης

  Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ολοκληρώνεται στις 31.12.2020.

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 13 Ιουλίου 2018

  Οι Υπουργοί

  Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Πηγή
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.

Κοινοποίηση