Δύσκολα βγαίνουν τα μόρια στα Σχέδια Βελτίωσης με μονάδες στην κτηνοτροφία

Σοβαρό κίνδυνο να µείνουν εκτός Σχεδίων Βελτίωσης αντιµετωπίζουν οι αιγοπροβατοτρόφοι, καθώς χάνουν τουλάχιστον το 15% της µοριοδότησης, παρά τη σηµαία της «προτεραιότητας» στις επενδύσεις του κλάδου, που ανεµίζει στον οδηγό των διαρθρωτικών προγραµµάτων η πολιτεία.

Συγκεκριµένα, επαγγελµατίες του κλάδου διαπιστώνουν πως αδυνατούν να πιάσουν το κριτήριο που ορίζει ότι το ύψος των επενδύσεών τους δεν πρέπει να ξεπερνά το 4πλάσιο του οικονοµικού τους µέγεθος (τυπική απόδοση), χάνοντας έτσι 15 µόρια.

Ο κύριος λόγος που συµβαίνει αυτό είναι η χαµηλή «τυπική απόδοση» που  συγκεντρώνουν οι εκµεταλλεύσεις αιγοπροβάτων, σε σχέση µε το ύψος της επένδυσής τους που είναι αρκετά υψηλό για µία σοβαρή και τεχνοοικονοµικά βιώσιµη παραγωγική µονάδα. Σηµειώνεται εδώ, ότι σύµφωνα µε τεχνική περιγραφή (Τµήµα Ζωικής Παραγωγής, ΤΕΙ Λάρισας, 2011) το κόστος κτιριακών υποδοµών και µηχανολογικού εξοπλισµού µίας προβατοτροφικής εκµετάλλευσης 200 προβατίνων και 20 κριαριών (19.689 τυπική απόδοση), υπολογίζεται στα 165.000 ευρώ Πηγή
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.

Κοινοποίηση