Με 100.000 ευρώ πριμ από το Μέτρο 5.1 για αντιχαλαζικά

Τις δαπάνες αγοράς, µεταφοράς και εγκατάστασης σύγχρονων συστημάτωνενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή στο 80% για φυσικά πρόσωπο και εξολοκλήρου σε συλλογικούς φορείς καλύπτει το Μέτρο 5.1, σύμφωνα με τον οδηγό της προκήρυξης που εξέδωσε το αρμόδιο υπουργείο.

Η µέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων ανέρχεται έως 80% και των συλλογικών σχηµάτων γεωργών έως 100%.

Η προκήρυξη του Μέτρου  αναµένεται να γίνει εντός των ηµερών και έρχεται να αντικαταστήσει το πρόγραµµα ενεργητικής προστασίας του ΕΛΓΑ µε τα κονδύλια των Προγραµµάτων. Ο προϋπολογισµός του Μέτρου αναµένεται να είναι κοντά στα 40 εκατ. ευρώ, κάτι που θα οριστικοποιηθεί µε την τελική προκήρυξη.

Βρείτε εδώ την απόφαση με το Πλαίσιο εφαρμογής υπομέτρου 5.1 για τα αντιχαλαζικά.pdf

Ύψος επιλέξιµου προϋπολογισµού

  1. Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς για τον προσδιορισµό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης φυσικού ή νοµικού προσώπου έως τις 100.000 ευρώ.
  2. Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπολογισµός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισµούς για τον προσ- διορισµό της στήριξης την περίοδο 2014 -2020 ανέρχεται ανά συλλογικό σχήµα γεωργών έως το 1.000.000 ευρώ υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει το ποσό της ενίσχυσης για το οποίο είναι επιλέξιµη η επιχείρηση.
  3. Η µέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων ανέρχεται έως 80% και των συλλογικών σχηµάτων γεωργών έως 100%.
  4. Η διάρκεια υλοποίησης της Πράξης, δηλαδή η περίοδος µεταξύ της ηµεροµηνίας έκδοσης της απόφασης ένταξης και της ηµεροµηνίας υποβολής της τελικής αίτησης πληρωµής, ορίζεται στους εικοσιτέσσερις (24) µήνες.

Πηγή
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.

Κοινοποίηση