Κατηγορία: Food

X-Files φρούτο!

Ξεκίνησαν από την Κίνα ως «pan tao» για να καταλήξουν να γίνουν γνωστά ως… ΟΥΦΟ! Η σάρκα...

Κοινοποίηση