Με φόρο υπεραξίας από το 2018 οι πωλήσεις αγροτεμαχίων

Αντιμέτωποι με την υποχρέωση πληρωμής φόρου υπεραξίας θα βρεθούν από το 2018 όσοι αποφασίσουν να