Από εθνικούς πόρους επιπλέον 314 εκατ. για εξισωτική αποζημίωση 2018-2020

Πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση 314 εκατ. ευρώ για την εξισωτική