Πρώτα στην ατζέντα των ΗΠΑ τα κοιτάσματα της Κύπρου

Θέματα ενέργειας, το Κυπριακό και περιφερειακά ζητήματα θα είναι στην