Έως 90 ευρώ το ετήσιο πριμ για τη Δάσωση

Τα 90 ευρώ ανά δασωµένο στρέµµα ετησίως φθάνει το ποσό που θα λαµβάνουν οι παραγωγοί ως αποζηµίωση για την αγροτική έκταση που θα εντάξουν στο Μέτρο 8.1 «Πρώτη ∆άσωση Γαιών», σύµφωνα µε τη µελέτη των ∆ιαχειριστικών Αρχών. Τα ποσά που προβλέπονται κυµαίνονται ανάλογα µε την καλλιέργεια που φυτεύει στο υπόλοιπο αγροτεµάχιο κάθε χρόνο ο αγρότης και εκ παραδροµής δεν συµπεριλήφθηκαν στον οδηγό του Μέτρου, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.

Υπάρχει ένα σενάριο που λέει ότι τα κονδύλια των δασικών θα γίνουν «θυσία» για να εξυπηρετηθούν νέες προσκλήσεις όπως στους Νέους Γεωργούς και τα Βιολογικά.

Αναφορικά µε την πρόσκληση, που περιµένει πλήθος κόσµου καθώς φαίνεται από τα τηλεφωνήµατα που δέχεται καθηµερινά η Agrenda, δεν προβλέπεται να ανοίξει µέσα στο 2017, όπως αποτυπώνεται στους στόχους που έθεσαν οι αρµόδιοι (Αρ. Πρωτ.: 3284) για τις προκηρύξεις των Προγραµµάτων µέσα στο έτος. Μάλιστα, σύµφωνα µε πληροφορίες, δεν έχει γίνει ούτε το πρώτο βήµα, που είναι η εκχώρηση του Μέτρου στις δασικές αρχές του υπουργείου Περιβάλλοντος, το οποίο ευθύνεται για την υλοποίηση.

∆εν προβλέπεται µέσα στο 2017 η προκήρυξη
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την απουσία από το σχετικό έγγραφο και άλλων δασικών προγραµµάτων (Μεταποίηση ∆ασοκοµίας κ.λπ.) εκτός των δηµόσιων έργων, η λογική λέει ότι µένουν πίσω για το 2018. Ωστόσο, καθώς το µπάτζετ των Προγραµµάτων θα αναθεωρηθεί, για κάποια Μέτρα µε µεγάλη ζήτηση υπάρχει ακόµα ένα σενάριο που λέει ότι τα κονδύλια των δασικών θα γίνουν «θυσία» για να εξυπηρετηθούν νέες προσκλήσεις όπως στους Νέους Γεωργούς και τα Βιολογικά.

Το πριµ που προβλέπεται να λαµβάνουν ετησίως και για 12 χρόνια οι δικαιούχοι της ∆άσωσης, εκτός από την καλλιέργεια, διαµορφώνονται και αναλόγως εάν το αγροτεµάχιο είναι ποτιστικό ή όχι. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος φυτέψει καρυδιά, καστανιά ή µαστιχόδεντρα το πριµ για απώλεια εισοδήµατος δίνεται για οκτώ έτη.
Στο Μέτρο 8.1, δηλαδή την πρώην «Πρώτη ∆άσωση», ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να έχει γη άνω των 5 στρεµµάτων, όπου του επιτρέπεται να διαλέξει παραπάνω από ένα είδος δέντρων από έναν κατάλογο µε 108 είδη, ανάλογα µε τη ζώνη βλάστησης που βρίσκεται. Μάλιστα όσα περισσότερα είδη διαλέξει, τόσο µεγαλύτερη βαθµολογία θα έχει ο φάκελός του. Όσον αφορά τις ζώνες βλάστησης, αυτές χωρίζονται σε 5 είδη: Α. Ευµεσογειακή (παραλιακή, λοφώδης, υποορεινή), Β. Παραµεσογειακή (λοφώδης, υποορεινή), Γ. Ζώνη δασών οξυάς-ελάτης και ορεινών παραµεσογειακών κωνοφόρων (ορεινή-υπαλπική), ∆. Ζώνη ψυχρόβιων κωνοφόρων (ορεινή υπαλπική), Ε. Εξωδασική ζώνη υψηλών ορέων. Πηγή
Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.

Κοινοποίηση