Έγγραφο αποκαλύπτει την διαδικασία διορισμού στην 3Κ/2018

Το υπουργείο Εσωτερικών με εγκύκλιό του διευκρινίζει τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο θα γίνουν οι 8.166 προσλήψεις στους δήμους.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, για την κατηγορία ΥΕ δεν απαιτείται έκδοση απόφασης κατανομής και συνεπώς η διαδικασία διορισμού τους μπορεί να ολοκληρωθεί άμεσα.

Σημειώστε:

Η πράξη διορισμού των περιλαμβανομένων στον πίνακα διοριστέων, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με βάση τον προσωρινό πίνακα κατάταξης, θα έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία της αρχικής τους πρόσληψης

Οι διοριζόμενοι πρέπει να καταθέσουν κατά το χρόνο πρόσληψής τους στον οικείο φορέα, τα απαραίτητα από το νόμο δικαιολογητικά τα οποία βαρύνουν αποκλειστικά τους ιδίους, πλην εκείνων των δικαιολογητικών τα οποία υποχρεούται αυτεπάγγελτα να αναζητήσει ο φορέας από τις αρμόδιες υπηρεσίες

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν διοριστέοι οι οποίοι δηλώνουν αδυναμία κατάθεσης δικαιολογητικών στο φορέα διορισμού τους, λόγω υποβολής των πρωτοτύπων στο ΑΣΕΠ, οφείλουν οι ίδιοι να ζητήσουν τη χορήγηση αυτών με αίτησή τους προς το ΑΣΕΠ και όχι ο φορέας διορισμού

Υπενθυμίζεται ότι το ΑΣΕΠ, μέσα στην εβδομάδα, θα ξεκινήσει την αποστολή των αποφάσεων για την προκήρυξη 3Κ/2018.

Οι αποφάσεις είναι ατομικές, μία για κάθε αίτηση υποψηφίου που υπέστη μείωση μορίων. Το ΑΣΕΠ θα επιχειρήσει να στείλει τις αποφάσεις στους υποψηφίους με δυο τρόπους: Email και επιστολή.

Πηγή

Κάντε like στη σελίδα μας στο facebook για να μαθαίνετε όλα τα νέα.

Κοινοποιήστε το άρθρο