Το χρόνο χρήμα κάνουν οι γραφειοκράτες που καθυστερούν τα Σχέδια Βελτίωσης

Ντάλα καλοκαίρι και παραµένουν ανοιχτά µια σειρά από προγράµµατα, όπως

Περισσότερα Το χρόνο χρήμα κάνουν οι γραφειοκράτες που καθυστερούν τα Σχέδια Βελτίωσης

Κόβουν την όρεξη για ένταξη στα Σχέδια οι συνεχείς αλλαγές στη προκήρυξη

Η δυσκολία εξασφάλισης ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας σε

Περισσότερα Κόβουν την όρεξη για ένταξη στα Σχέδια οι συνεχείς αλλαγές στη προκήρυξη

Δύσκολα βγαίνουν τα μόρια στα Σχέδια Βελτίωσης με μονάδες στην κτηνοτροφία

Σοβαρό κίνδυνο να µείνουν εκτός Σχεδίων Βελτίωσης αντιµετωπίζουν οι

Περισσότερα Δύσκολα βγαίνουν τα μόρια στα Σχέδια Βελτίωσης με μονάδες στην κτηνοτροφία

Για νέες τροποποιήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης πιέζει ο αγροτικός κόσμος

Είναι ίσως η πρώτη φορά µετά από αρκετά χρόνια µεγάλης αναταραχής, που η

Περισσότερα Για νέες τροποποιήσεις στα Σχέδια Βελτίωσης πιέζει ο αγροτικός κόσμος
Κοινοποίηση